Images
 images gallery
전시풍경
 
  2019 [쉐마미술관] 토끼 추격자
작품설명

전 시 명 : 토끼 추격자

기 간 : 2019년 05월 02일 목요일 - 06월 08일 일요일

장 소 : 쉐마미술관

참여작가 : 김윤섭, 강희정, 임승균, 신용재, 황민규

주최 : 쉐마미술관

   주관 : 쉐마미술관 학예실


    이미지갤러리       전시       행사일정       HOME       TOP

::Schema Art Museum:: 363-931 충북 청원군 내수읍 원통리 301번지   TEL:043-221-3269 FAX:043-217-3269 M.P:010-5459-3269 E-mail : kj32692001@yahoo.co.kr