Images
 images gallery
전시풍경
 
  한.일 신세대 작가전 '대화하는 풍토' 2014
작품설명


 
 
 
전시기간 : 2014. 6. 24 - 7. 13 
 

※ 자세한 정보는 [ 전시 → 현재전시 → <7월~8월> '대화하는 풍토 2014 한일전'   섹션을 참고하세요. ]

 
 
 
 
 

    이미지갤러리       전시       행사일정       HOME       TOP

::Schema Art Museum:: 363-931 충북 청원군 내수읍 원통리 301번지   TEL:043-221-3269 FAX:043-217-3269 M.P:010-5459-3269 E-mail : kj32692001@yahoo.co.kr